Een Zaak van de Familie

Ondernemend Nederland bestaat grotendeels uit familiebedrijven: het eigendom ligt binnen de familie, er zijn twee of meer generaties actief en familieleden leiden het bedrijf.

Een bedrijf leiden is al moeilijk genoeg. Als daar nog eens familiezaken doorheen spelen, kan het onoverzichtelijk worden, zowel binnen de familie als binnen het bedrijf.

Vooral bij de vraagstukken rond de opvolging gaan zakelijke afwegingen en familie-emoties elkaar raken.  

In de dagelijkse gang van zaken raken zaken en familie-emoties elkaar ook. Gelukkig wel, want het brengt veel goeds. Soms ook weer niet, en werkt het negatief naar beide kanten.

Een Zaak van de Familie kent families en kent bedrijven. Het helpt familiebedrijven om beide kanten te onderscheiden, maar optimaal met elkaar te verbinden.

  • In Achtergronden is een korte schets gegeven van de overlappende invloedssferen binnen het familiebedrijf… Lees verder
  • In Producten zijn de methoden beschreven die binnen het familiebedrijf inzetbaar zijn, van biografie tot het inzetten van testen… Lees verder